Zoeken Menu

  © 2023 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Privacy & Cookie Statement

  Algemeen Octrooi en Merkenbureau B.V., hierna te noemen AOMB, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 17074382, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website www.aomb.nl. In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy & cookie statement hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

  Wat zijn persoonsgegevens?
  Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

  Welke persoonsgegevens verwerkt AOMB en waarom?
  AOMB verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan AOMB heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij AOMB of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

  Wat zijn mijn privacyrechten?
  Indien u geen informatie over de producten en diensten van AOMB (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. Ook heeft u het recht AOMB te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

  Gebruik van cookies
  De website www.aomb.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

  Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

  Hyperlinks
  Daarnaast hebben wij voor uw gemak hyperlinks op onze website opgenomen, waaronder naar social media platforms van Linkedin en Twitter. Indien u via dergelijke hyperlinks doorlinkt naar websites van derde partijen, is de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van AOMB, van toepassing.

  Wijzigingen privacy- en cookie statement
  Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

  Vragen?
  Wilt u een bovenvermeld verzoek indienen, heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op via contact@aomb.nl.