nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd ©

  Janneke Zengin

  Marketing & Communicatie assistant

  Deze zin komt je waarschijnlijk bekend voor. Als je namelijk op Google een afbeelding zoekt en je klikt er eentje open, staat deze zin onderaan de afbeelding.

  Het woordje ‘’kunnen’’ geeft niet meteen duidelijk aan of iets nou wel of niet auteursrechtelijk beschermd is en als het zo is bij wie dit dan ligt. In deze blog leg ik je uit hoe je het auteursrecht verkrijgt, wat auteursrechtelijk beschermd kan zijn, hoelang het auteursrecht geldt, en wie dit recht in handen kan hebben.

  HOE
  In Nederland ontstaat het auteursrecht van rechtswege, op het moment van creatie. Het auteursrecht biedt bescherming zonder registratie. Dit is direct ook een nadeel want het is soms lastig aantoonbaar. Daarom is het van belang dat je aan derden kenbaar maakt dat je het auteursrecht claimt. Dit kun je doen door op elke uiting dergelijke regel te plaatsen: ‘’het copyright-teken = © + jaar van eerste openbaarmaking werk + naam van rechthebbende’’. Concreet kan dit er zo uitzien: © 2019 AOMB. Zorg voor een goede documentatie van je auteursrechtelijke uitingen (bewijsmateriaal).

  WAT
  Voor het verkrijgen van auteursrechtbescherming in Nederland moet het werk een zekere mate van creativiteit bevatten en de persoonlijke stempel van de maker dragen. Dit betekent dat je aan het werk kan zien dat de maker eigen, creatieve keuzes heeft gemaakt.

  Een werk wat een vorm heeft die zo banaal of triviaal (alledaags, gewoon) is, valt hierbuiten. Denk bijvoorbeeld aan een tekening van een smiley. Deze keuzes mogen bovendien niet enkel een technisch effect opleveren. Een voorbeeld is de kurkentrekker. De spiraalvorm an sich is niet beschermd, want deze heeft enkel een technisch doel. Maar de versierde kurkentrekker is wel beschermd, en dan voornamelijk het design, de vormgeving.

  De wetgever spreekt over creaties als zijnde ‘’werken van letterkunde, wetenschap of kunst’’. Hier kan duidelijk veel onder vallen maar ik zal hieronder een aantal veelvoorkomende voorbeelden noemen: boeken (romans maar ook essays), muziek, toneelvoorstellingen, films, video’s, schilderijen en tekeningen, foto’s, grafische ontwerpen, maar ook gebouwen en producten, (de lay-out van) websites en apps.

  Een natuurgetrouwe foto van een hond is bijvoorbeeld geen auteursrechtelijk werk want er zijn geen creatieve keuzes van de maker. De originaliteit kan wel blijken uit de onderwerpskeuze, compositie van de foto, perspectief en manier van belichting etc. Dus een vakantiefoto behaalt meestal deze originaliteit ook. Een lage drempel wat dat betreft, dus let op voordat je dergelijke foto’s van iemands Facebook afhaalt en zelf gaat gebruiken op je website bijvoorbeeld.

  HOELANG
  Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker. Als deze periode afgelopen is, is het werk voor een ieder vrij om te gebruiken.

  WIE
  De maker krijgt van rechtswege (dus automatisch) het auteursrecht op zijn werk. Maar stel dat jij iets ontwerpt en je bent in loondienst, dan komen de auteursrechten toe aan de werkgever. Ben je freelancer? Dan blijven de auteursrechten in beginsel weer bij jou als ontwerper. Deze rechten kunnen echter worden overgedragen, dit moet schriftelijk gebeuren. Het is in dit soort situaties dus van belang hier goede afspraken over te maken.

  In de praktijk zien we dat veel werken in aanmerking komen voor het auteursrecht, zolang het maar met voldoende creatieve keuzes tot stand is gekomen. Of jouw werk hier tussen zit, daar helpen we je graag bij.

  Met het auteursrecht heb je het uitsluitende recht om de werken die je maakt te openbaren en te verveelvoudigen (ook wel kopiëren), niemand mag dit zonder jouw toestemming doen. Met andere woorden, je kunt iemand een verbod opleggen die dit wel doet.

  Wilt u meer informatie over auteursrecht? Bekijk dan de leaflet Auteursrecht en aanverwante rechten!

  Janneke Zengin

  Marketing & Communicatie assistant

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief