Business Unit Corporate

Weili Ma

Naam:Weili Ma

Functie:Chinese patent attorney / Trainee European patent attorney

Afdeling:Unit Corporate

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:W.Ma@aomb.nl


Studeerde af aan de Queen Mary University in Londen, waar ze haar promotieonderzoek in Electronic Engineering uitvoerde. Haar proefschrift ging over discrete Green's Function-formulering van de Finite Difference Time Domain-methode voor numerieke berekening van elektromagnetische velden. Sinds oktober 2018 werkt ze bij AOMB als Trainee patent attorney.

Wat haar het meest fascineert, is de combinatie van technologieën en taal- en juridische aspecten van patenten. Na jarenlang als gediplomeerd Chinees octrooigemachtigde te hebben gewerkt, besloot Weili om naar Europa te verhuizen en haar expertise te vergroten door ervaring op te doen in een ander rechtsgebied.

In haar vrije tijd kookt ze graag voor haar familie en vrienden. Ze houdt ook veel van boeddhistische studie, niet alleen in de filosofische aspecten, maar ook in de praktijk, zoals meditatie en het visualiseren van verschillende dharma-methoden.


Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2018 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Eindhoven HQ

Expertises en werkgebieden

Elektronische ingenieur en telecommunicatie

Opleidingen

Electronic Engineering, specialisatie computationele elektromagnetica - Queen Mary University of London (afgerond in 2004)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als Qualified Chinese Patent Attorney bij verschillende Chinese IP kantoren

Nevenactiviteiten

Lid van ACPAA (All China Patent Attorney Association)

Blog

  • Buitenlandse partijen winnen 60% van hun zaken bij het IE-tribunaal van het Hooggerechtshof China
    Veel Europese eigenaren van intellectueel eigendom twijfelen nog steeds of ze hun IE-rechten in China kunnen afdwingen. De gegevens uit het eerste jaarverslag van het IE-tribunaal van het hooggerechtshof van China geven een bemoedigende boodschap.

    Uit het jaarverslag blijkt dat van de 35 zaken waarover het tribunaal vorig jaar heeft beslist waarbij een buitenlandse partij betrokken was, er 21 zijn gewonnen door de buitenlandse partij. Het percentage van 60% gewonnen zaken geeft aan dat buitenlandse partijen die hun IE-rechten afdwingen in China, niet worden gediscrimineerd.

    Het IE-tribunaal is in 2019 opgericht om hoorzittingen en beslissingen in technologie-gerelateerde IE-zaken in tweede aanleg te centraliseren. Het tribunaal behandeld de zaken van 32 provinciale rechtbanken en 44 gemeentelijke rechtbanken in heel China. Het IE-tribunaal ontving 174 beroepszaken waarbij niet-Chinese partijen betrokken waren (vasteland van China). Het grootste deel van deze zaken, dat wil zeggen 75 zaken, betrof een Europese partij. Op de tweede plaats kwamen Amerikaanse partijen met 54 zaken. Deze data suggereren dat Europeanen actief op zoek zijn naar het verwerven en handhaven van IE-rechten in China.

    Een zaak dat voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen interessant kan zijn, betreft het heronderzoek van een door Erasmus Universitair Medisch Centrum ingediende octrooiaanvraag betreffende “bindende moleculen (CN20121057668.0).” De octrooiaanvraag werd eerst afgewezen door de ‘Examination board’ van het Chinese Octrooibureau en vervolgens ook door de ‘Patent Reexamination Board’. De IE-rechtbank van Beijing heeft echter, volgend op het beroep van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, de beslissing van de ‘Patent Reexamination Board’ vernietigd en de zaak naar de ‘Board’ teruggestuurd. Het IE-tribunaal heeft de beslissing van de IE-rechtbank van Beijing bevestigd. De octrooiaanvraag zal naar alle verwachting worden verleend.