Business Unit International Partners

Tim van Beelen

Naam:Tim van Beelen

Functie:Trainee patent attorney

Afdeling:Unit International Partners

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:T.vanBeelen@aomb.nl


Behaalde in 2013 zijn Master of Science aan de Universiteit van Leiden met als specialisatie Biofarmaceutische wetenschappen. Vanuit zijn verleden als project manager en subsidie consultant kwam hij regelmatig in aanraking met innovatie en de bijbehorende IP via samenwerkingsverbanden en MKB’ers die hij adviseerde.  

Tim heeft altijd al veel interesse in IP gehad, en wilde op dit gebied altijd al een meerwaarde kunnen bieden aan zijn netwerk. Slechts één gesprek met een expert van AOMB was dan ook nodig om hem te overtuigen zijn carrière in dit vakgebied te volgen.

In november 2018  is Tim gestart als octrooigemachtigde in opleiding bij AOMB voor business unit International Partners. De diversiteit en de combinatie van technische en juridische aspecten, en de mogelijkheid om continu met de meest innovatieve uitvinders te werken, maken dit werk zo boeiend voor Tim.

Tim heeft een heldere communicatiestijl. Door zijn cliënten wordt hij omschreven als een open en oprecht geïnteresseerde expert, die van vele markten thuis is.

In zijn vrije tijd is Tim regelmatig buiten de deur te vinden. Hij sport graag en beoefent diverse sporten. Triatlon is zijn grootste passie! Naast het sporten houdt hij ook van borrelen of het lezen van een goed boek.
Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2018 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Den Haag / Rijswijk

Expertises en werkgebieden

Life Sciences, geneesmiddelen en biotechnologie, farmaceutische producten, immunologie, genomica,
voedsel- en biotechnologie.

Opleidingen

Bio-Farmaceutische Wetenschappen – Universiteit Leiden (afgerond in 2013)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als productontwikkelaar magistrale bereidingen bij Fagron B.V. en als subsidieconsultant en project coördinator Horizon 2020 programma bij Catalyze B.V.

Nevenactiviteiten

Lid Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden en Bestuurslid Jonge Orde van Octrooigemachtigden (2019 tot heden)

Blog

 • Top 5 redenen om als ondernemer een patent aan te vragen voor jouw uitvinding
  Onlangs heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de campagne ‘Intellectueel Eigendom - De kroon op je werk!’ gelanceerd (https://iegoedidee.nl/) om aandacht te vestigen op het vastleggen van een merknaam, een model of een patent (=octrooi) op een technisch innovatieve uitvinding.

  Een deel van de Nederlandse ondernemingen laat het aanvragen van dergelijke eigendomsrechten, zoals een patentrecht, na. Om deze reden geven wij jou in deze blog een Top 5 van redenen voor ondernemers om juist wel patent aan te vragen.

  1. Patenten beschermen de markt waar jij in wilt opereren

  De meest bekende reden om een patent aan te vragen. Wanneer jouw patent getoetst ¹ is verleend zal jouw competitie minder geneigd zijn om zich zo nauw mogelijk in de buurt van jouw technologie, beschermd door het patent, te begeven. Over het algemeen wordt patentinbreuk door derden zoveel mogelijk vermeden. Het resultaat: hoe meer patent bescherming jij in een bepaald marktsegment hebt, hoe minder last je hebt van jouw competitie wordt.

  2. Patenten verhogen de waarde van jouw onderneming


  Patenten zijn immateriële, verkoopbare, activa. Aldus tellen ze mee bij het bepalen van de waarde van de onderneming. De waarde die patenten toevoegen aan een onderneming kan bijvoorbeeld helpen om een overnamebod te verhogen of om gunstigere leningen of kredieten te verkrijgen. Voor het bepalen van de waarde van een patent (of ander IE-recht) zijn er verschillende manieren die toegepast kunnen worden. Lees in deze blog meer over de waardebepaling van een patent.

  3. Patenten trekken investeerders aan


  Patenten zijn een teken van de kwaliteit van jouw innovatie. Een dergelijk teken van kwaliteit biedt investeerders een zekerheid bij het maken van het besluit tot investeren in jouw onderneming. Hoewel het lang kan duren voordat een patentaanvraag verleend wordt kan een positief nieuwheidsonderzoek² voor een investeerder al genoeg zekerheid bieden om geld in jouw onderneming te steken. Een onderzoek van de Universiteit van San Diego ³ bevestigt dit: ruim 67% van de investeerder-gesteunde startups gaf aan dat patenten essentieel zijn geweest in het verkrijgen van investeringen. Kortom, patenten faciliteren een betere toegang tot financiering en kunnen ondernemingen gedurende de opstartfase en opschaalfase enorm helpen.

  4. Patenten geven jou een onderhandelingspositie


  Naast dat een patent competitie uit jouw marktsegment kan houden, kan een patent ook dienen als waardevolle inzet bij onderhandelingen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van toestemming om een nieuw marktsegment te betreden of nieuwe technologie toe te passen (=licentie). Als tegenprestatie voor een licentie wordt over het algemeen geld, in de vorm van een vaste som of een royalty, gevraagd. Echter is een zogenaamde ‘kruislicentie’ een goede tegenprestatie voor een licentie. Middels deze kruislicentie kunnen zowel jij als jouw licentienemer voordeligere marktposities verkrijgen zonder daarvoor te betalen.


  5. Patenten leveren geld op

  Uit recent onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom een positief effect heeft op de economische prestaties van ondernemers, variërend van een omzettoename per werknemer van 68% voor het MKB tot 18% voor het grootbedrijf. Naast dat gepatenteerde producten leiden tot betere economische prestaties kunnen patenten ook worden verkocht zoals iedere andere soort eigendom. Dit is met name interessant als je patenten hebt aangevraagd waarvan je weet dat je de producten toch niet verder gaat ontwikkelen. Door patenten te verkopen verdien je er wat aan en hoef je ook de kosten van onderhoud niet meer te betalen.

  Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact met mij op!

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten! Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak.

  ¹Sommige octrooi-verlenende instanties (bijvoorbeeld Europa (EPO) of Amerika (USPTO)) toetsen het octrooi aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid alvorens zij octrooi verlenen.
  ² Een nieuwheidsonderzoek is een onderzoek naar de nieuwheid en inventiviteit van een octrooiaanvraag aan de hand van de stand van de techniek. Een dergelijk onderzoek geeft een beeld over de kans op een verleend octrooi. ³ Ted Sichelman & Stuart J. Graham, Patenting by Entrepreneurs: An Empirical Study, 17 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 111 (2010).
 • Hoe lees je een octrooi-/patentdocument?
  Een octrooidocument, zoals een octrooiaanvraag of een verleend octrooi = patent, is een lastig stuk proza. Echter, met de juiste handvatten kom je er al snel achter dat het eenvoudiger te lezen is dan je zou denken. Een octrooidocument bevat namelijk een eenduidige terminologie en algemene structuur.
  In deze blog gaan we hier kort op in en geven we jou wat handvatten mee voor het lezen van een octrooidocument.

  Terminologie
  Zoals je wellicht al wel eens in een octrooidocument hebt gezien, gebruiken octrooigemachtigden alomvattende terminologie om de uitvinding in ruime zin te kunnen omschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het woord “omvatten” (comprising), of bijvoorbeeld het woord “verbindingsmiddel” in het geval van het beschrijven van een moer, schroef, spijker of bout. De gedachte hierachter is dat je middels een dergelijke ruime omschrijving verhindert dat een derde partij, bijvoorbeeld in het geval van een schroef, een spijker toepast als alternatief voor de schroef om zo letterlijke inbreuk te vermijden.

  Het taalgebruik dat wordt aangehouden in een octrooidocument wordt enerzijds zo gekozen dat het voor de gemiddelde vakman/-vrouw bekend in de oren zou moeten klinken. Vaak betreft dit taalgebruik een veralgemenisering van vakjargon of technische termen. Anderzijds wordt het taalgebruik ook zo gekozen dat voor derde partijen, zoals concurrenten of rechters, direct duidelijk is tot waar de beschermingsomvang van het octrooi reikt.

  Goed om te weten is overigens dat de terminologie consistent moet zijn door de hele octrooiaanvraag heen. Oftewel, indien er een term op een bepaalde manier wordt uitgelegd, dan zal je deze term over het algemeen altijd op die manier kunnen lezen in het octrooidocument.

  Wil je meer lezen over het taalgebruik in patenten. Check dan de blog van Marco Coolen hier.

  Duidelijkheid

  Europese octrooidocumenten horen in principe duidelijk te begrijpen te zijn. Artikel 83 van de Europese Patent Conventie vereist namelijk dat het octrooidocument de uitvinding op een manier presenteert die voldoende duidelijk en volledig is, zodat de vakman/-vrouw de uitvinding kan uitvoeren. Dit houdt in dat de vakman/-vrouw op basis van de beschrijving, de conclusies en de figuren van het octrooidocument, gebruikmakend van zijn/haar eigen standaard vakkennis, in principe de uitvinding kan toepassen. Is dit niet het geval, of is dit ernstig te betwijfelen? Dan zou de octrooiaanvraag mogelijk niet rechtsgeldig verleend mogen worden, of kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verlening van het patent.

  Tot de kern komen
  In sommige gevallen kan een octrooidocument tientallen tot honderden pagina’s met een veelvoud aan conclusies tellen. In dit soort documenten is het lastig om tot de kern van de uitvinding te komen.

  Om een octrooidocument effectief en efficiënt te lezen vraagt om een bepaalde handigheid; een die wij graag met jou delen. De volgende handvatten kunnen jou wellicht helpen wanneer je een octrooidocument leest:

  - Sla de abstract over
  In tegenstelling tot de abstracts van wetenschappelijke artikelen bevat de abstract van een octrooidocument niet de volledige essentie van de uitvinding, maar beschrijft deze over het algemeen de uitvinding in zeer ruime zin. De abstract van een patent geeft dus een globaal idee van de uitvinding at best.

  - Start bij de figuren
  Ik start zelf bij het lezen van een octrooidocument met het bekijken van de figuren. Figuren en de bijbehorende beschrijving daarvan geven vaak een goed eerste idee van de uitvinding. Zo laten de figuren in biotechnologische octrooidocumenten bijvoorbeeld gewoonlijk voordelige effecten van de uitgevonden variant zien ten opzichte van een bekende variant.

  - Lees de conclusies
  Conclusies (claims) zijn de kern van het octrooidocument. Conclusies zijn enkele zinnen die bestaan uit korte aaneengesloten zinsdelen. De conclusies beschrijven de uitvinding en al haar uitvoeringsvormen. Volgens de Europese Patent Conventie moeten de conclusies in Europese octrooidocumenten alle essentiële kenmerken of werkwijzestappen van de uitvinding bevatten. In die zin dienen conclusies als ideale leidraad om de volledige uitvinding in de beschrijving of figuren te achterhalen.

  Van deze conclusies zijn de onafhankelijke conclusies (op zich zelf staande conclusies, die niet naar andere conclusies verwijzen) het meest belangrijk – deze bepalen voor een groot deel de bescherming die het patent als geheel kan bieden. Over het algemeen is de meest belangrijke onafhankelijke conclusie de eerste conclusie (conclusie 1) van de set. Deze conclusie is van groot belang bij de uiteindelijke handhaving van het patent in geval van inbreuk.

  - Lees (een deel van) de beschrijving
  En uitvinding waarop patent wordt aangevraagd wordt in de zogenaamde “beschrijving van de uitvinding” (detailed description) volledig uiteengezet. Het doorlezen van deze beschrijving leert je aan de ene kant alle aspecten en uitvoeringsvormen van een uitvinding, maar is anderzijds vaak lang en complex. Het is dus vaak zonde van de tijd en moeite om de beschrijving van kop-tot-staart te lezen.

  Een betere strategie om de beschrijving te lezen is door eerst de “stand van de techniek” (prior art) te lezen, vaak te vinden in de “achtergrond” (background), waartegen de uitvinding wordt afgezet. Een volgende stap is vervolgens om zoek te gaan naar het probleem dat de uitvinding probeert op te lossen, de inventieve oplossing die voor dit probleem wordt geboden en de manier waarop deze oplossing wordt geïmplementeerd in het geheel, wat reeds bekend is uit de zogenaamde stand van de techniek. Op deze manier kom je al snel tot het vinden van de kern van de uitvinding, oftewel tot datgene wat door het verkregen octrooi beschermd dient te worden.

  Vraag het een octrooigemachtigde
  Middels bovenstaande punten zou je de volgende keer dat je een octrooidocument leest hier op een efficiëntere wijze doorheen moeten komen. Blijf je ondanks deze tips toch vragen hebben over het interpreteren van een octrooidocument? Of heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over octrooidocumenten? Neem dan gerust contact met mij op!

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten! Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak. • Laboratorium in de badkamer
  Een lab in jouw eigen badkamer? Weten wat jouw lichaam nodig heeft aan eten of drinken? Dit is mogelijk dankzij de slimme urinetester van de Japanse/Amerikaanse start-up Bisu!

  Na vorig jaar tijdens de CES 2020 al de IHS Markit Innovation Award te hebben gewonnen, presenteerde het bedrijf op de grootste consumentenelektronica beurs van het jaar - CES 2021 - haar product.

  De urinetester van Bisu maakt gebruik van een innovatief apparaatje met microfluïdische technologie en vervangbare teststrips, waarvoor een octrooi (US 2017/0333904 A1) in aanvraag is, om verschillende biologische indicatoren te analyseren. Zo kan de urinetester vertellen wat je wel en wat je niet zou moeten eten of drinken op basis van de hoeveelheden van essentiële zouten (natrium, kalium, magnesium en calcium), de hoeveelheid vocht, de pH, de hoeveelheid ketonen en de hoeveelheid urinezuur aanwezig in urine.

  Ook maakt het slimme design van deze test dat gedoe met potjes of onhandige strookjes verleden tijd is; het design zit zo in elkaar dat je de urine op een teststick naar keuze kunt aanbrengen, vervolgens deze teststick in een handzame kleine spectrometer schuift, welk vervolgens de urine op de respectieve teststick analyseert. Een app toont vervolgens de gemeten gegevens over jouw biologische conditie en geeft een aanbeveling om deze biologische conditie te verbeteren, zoals: ‘eet meer magnesiumhoudend voedsel’.

  Met deze kennis over jouw lichaam en jouw dieet kan je, volgens Bisu, een gezonder leven leiden.
  De slimme urinemeter is wat mij betreft een toffe gadget voor mensen die hun eet- en drinkpatroon op een data-gedreven manier willen verbeteren. Persoonlijk denk ik dat het met name een leuk hebbedingetje zal zijn voor (duur)sporters die al met data hun prestaties bijhouden en hun mate van verzuring willen bepalen na het sporten (op basis van de pH) of hun koolhydraat- en vetverbranding willen kunnen meten (op basis van de ketonwaarden). Zo kunnen zij hun prestaties nog verder verbeteren door kennis over het lichaam.

  Op termijn belooft Bisu nog veel meer teststicks te ontwikkelen zoals sticks die het mogelijk maken om vruchtbaarheid te bepalen en zelfs data over mondgezondheid kunnen genereren. Dit opent verdere mogelijkheden om jouw dieet aan te passen naar een die aansluit bij jouw lichaam. Kortom, een slimme gadget met een aantal nuttige toepassingen in de thuissituatie voor het stimuleren van persoonlijke gezondheid.

  Kleine disclaimer: deze slimme urine-tester van Bisu is natuurlijk geen vervanging van een bezoek aan de huisarts en/of uroloog. Dit wordt dan ook met vette letters op de website www.bisu.bio genoemd.

  Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan contact met mij op.


  Wilt u meer informatie over octrooien? Download dan het (gratis) Handboek Patenten.