Merkregistratie

Wilt u voorkomen dat uw merk niet door anderen wordt gebruikt of misbruikt? Met een inschrijving in een merkenregister beschermen onze gemachtigden uw merk tegen ongeoorloofd gebruik. Een merkregistratie zorgt er ook voor dat anderen ú niet kunnen verbieden om uw merk te gebruiken. Het merk blijft exclusief aan u voorbehouden, zodat u zich in uw markt kunt blijven onderscheiden.

Elk teken ter onderscheiding van een product of dienst is een merk. Door een registratie als merk® kunt u het alleenrecht krijgen op het gebruik van bijvoorbeeld een naam, logo of slogan. En zelfs een klank of geur.

Nederlandse merkregistratie

In Nederland kunt u een merk laten registeren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. De wettelijke vereisten daarvoor zijn dat uw merk onderscheidend is, het publiek niet misleidt en niet in strijd is met de goede zeden en openbare orde.

Merkbescherming in het buitenland

U kunt uw merk wereldwijd laten registreren. Daarvoor kunt u in de landen die u wenst een aparte aanvraag tot registratie indienen.
Maar het is makkelijker om door middel van één registratie (Gemeenschapsmerk) bescherming te krijgen in alle landen van de EU. Daarnaast kunt u een merk ook internationaal laten registreren.

Download het Handboek Merkbescherming

Wilt u voorkomen dat uw merk door anderen wordt gebruikt of misbruikt? Met een inschrijving in een merkenregister beschermen onze gemachtigden uw merk tegen ongeoorloofd gebruik. In het Handboek Merkbescherming wordt ingegaan op de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming om moet gaan, evenals hoe de bescherming moet gebeuren, en ook welke soort ideeën niet te beschermen zijn. Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit handboek en helpen u graag met eventuele nadere vragen.

Door het verzenden van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze privacyverklaring.

Download onze brochure voor meer informatie over merkbescherming

Wilt u meer informatie over merkbescherming? Neem dan contact op met onze mensen van
Mark Your Brand