IP-kennis voor
eigen gebruik

Onze kennis en ervaring op het gebied van intellectueel eigendom delen wij op meerdere manieren en momenten met onze klanten. Lees bijvoorbeeld de blogs die onze IP-consultants regelmatig posten op deze website. Of abonneer u op onze nieuwsbrief IDEE met o.a. de laatste trends en cases.

Wilt u extra informatie over IP-diensten zoals patenten (= octrooien), merken, kwekersrechten, legal, auteursrechten of modellen? Over deze en andere onderwerpen hebben wij diverse brochures samengesteld. Deze kunt u downloaden als pdf.

Downloads

Download hier onze brochures over patenten (= octrooien)

Leaflet NL octrooien.pdf

Met een patent (= octrooi) beschermt u uw technische uitvinding, zoals een nieuw of verbeterd product, een werkwijze of apparaat. U voorkomt zo dat anderen uw uitvinding zomaar kopiëren. In onze brochure Octrooien leest u aan welke eisen uw vinding moet voldoen om in aanmerking te komen voor octrooibescherming en hoe de octrooiverleningsprocedure eruit ziet.


Leaflet NL octrooibewaking.pdf

Hoe voorkomt u dat uw innovatie op het laatste moment strandt vanwege rechten van uw concurrent? Want de concurrentie zit ook niet stil. Die is vermoedelijk net zo hard bezig met concurrerende ontwikkelingen en het aanvragen van patenten (= octrooien). Hiertoe is octrooibewaking een zeer nuttig hulpmiddel. Lees meer over deze dienstverlening in onze brochure Octrooibewaking.


Leaflet NL IPlandscaping.pdf

Heel veel, zo niet de meeste uitvindingen worden slechts in octrooiliteratuur openbaar gemaakt. U zult er soms mismoedig van worden om te horen dat er al zoveel bekend en ontwikkeld is. Toch biedt diezelfde berg aan octrooi-informatie ongekende mogelijkheden om u te helpen een goede strategie voor uw bedrijf te ontwikkelen. Lees er meer over in onze brochure IP-Landscaping.


Niet gevonden wat je zocht? Raadpleeg onze blogpagina voor meer praktische tips of neem contact op met Peter Dorna

Download hier onze brochures over merken

Leaflet NL Merken.pdf

Merken zijn onderscheidingstekens en bestaan uit woorden, letter-, kleur- of cijfer-combinaties, logo's verpakkingen, slogans of de vorm van een product. Door een onderscheidingsteken te koppelen aan uw product of dienst, weet de consument wat hij bij u koopt en wat voor kwaliteit hij mag verwachten. Lees er meer over in onze brochure Merken.


Leaflet NL Merkonderzoeken.pdf

Vóór het gebruik van een nieuwe naam of het registreren van een nieuw merk is het verrichten van onderzoek van groot belang. Wij bieden verschillende onderzoeken aan die relevant zijn in verschillende situaties. Lees er meer over in onze brochure Merkonderzoeken.

Leaflet NL Merkbewaking.pdf

Registratie alleen is vaak niet voldoende. Merkbewaking voorkomt inbreuk en misbruik van uw merk. In onze brochure Merkbewaking leest u er alles over.

Leaflet NL preventieve maatregelen inbreuk.pdf

Merkreigstratie kan men in feite het beste vergelijken met verzekeringen. Je hoopt dat je ze niet nodig hebt maar ingeval er toch brand uitbreekt, ben je in het algemeen verzekerd van dekking. Zo ook met merkrechten.. Lees er meer over in onze brochure Preventieve  maatregelen ter voorkoming van inbreuk.


Leaflet NL Handelsnamen.pdf

Een naam van een onderneming wordt in Nederland beschermd door de Handelsnaamwet. Deze bepaalt dat de naam van een onderneming automatisch wordt beschermd zodra u deze ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Lees er meer over in onze brochure Handelsnamen.


Leaflet NL Slagzinnen.pdf

Een goede slagzin of slogan kan een bedrijf bekend maken bij de consument. In dat geval wil je er voor zorgen dat jouw slogan van jou blijft en niet gekopieerd wordt door anderen. De eerste bescherming die dan in gedachten komt is het merkrecht. Dit recht zorgt ervoor dat je een monopolie krijgt op tekens en uitingen die een bedrijf onderscheiden van andere bedrijven. Maar kan dat wel met een slogan? En zo ja, hoe dan? Je leest het in de brochure Slagzinnen.

NL - MERKEN - Nice classificatie editie 11.pdf

Bij het registreren van een merk is het noodzakelijk om aan te geven waarvoor je het merk gebruikt of wilt gaan gebruiken. Dit heet classificatie en doe je door het aanwijzen van zogenaamde klassen. In onze brochure lees je er meer over.Niet gevonden wat je zocht? Raadpleeg onze blogpagina voor meer praktische tips of neem contact op met een van onze adviseurs

Download hier onze brochures over modellen

Leaflet NL Modellen.pdf

Met modellenbescherming voorkomt u dat anderen uw model zomaar kopiëren. Een model is een uiterlijke vormgeving van uw product. In onze brochure leest u alles over de modelverleningsprocedure.Leaflet NL Bescherming van design en industriele ontwerpen.pdf

Jaarlijks wordt er veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van nieuwe vormgeving. Het is fraai zich met mooie objecten te omringen terwijl echt industriële ontwerpen veelal handige nieuwe toepassingsmogelijkheden bieden.  In onze brochure leest u alles over bescherming van design en industriële ontwerpen.


Niet gevonden wat je zocht? Raadpleeg onze blogpagina voor meer praktische tips of neem contact op met Anne Laarman

Download hier onze brochures over kwekersrechten

Leaflet NL Kwekersrecht.pdf
Met het kwekersrecht beschermt u als kweker uw teeltmateriaal zoals stekken, bollen  en zaden van bepaalde rassen. U voorkomt zo dat anderen de vruchten plukken van uw inspanningen om een nieuw ras te ontwikkelen.  In onze brochure  kwekersrecht lees u alles over het krijgen van kwekersrecht.


Niet gevonden wat je zocht? Raadpleeg onze blogpagina voor meer praktische tips of neem contact op met Anne Laarman

Download hier onze brochures over legal

Leaflet NL legal.pdf

Als u IE-rechten heeft (zoals merken, modellen of patenten) dan komt er altijd een moment dat u afspraken met derden moet gaan maken over deze rechten. Lees er meer over in onze brochure Legal.


Leaflet NL Licenties.pdf

Via een licentieovereenkomst biedt u, met behoud van uw eigendomsrecht, derden toestemming om onder voorwaarden uw intellectueel eigendomsrecht te gebruiken. In onze brochure leest u alles over het hebben van een licentieovereenkomst,


Leaflet NL Douanebewaking.pdf

Met douanebewaking bent u beter in staat om adequaat op te treden tegen inbreuk makende goederen. Lees meer over deze service in onze brochure douanebewaking.


Niet gevonden wat je zocht? Raadpleeg onze blogpagina voor meer praktische tips of neem contact op met Anne Laarman

Download hier onze brochures over auteursrechten

Leaflet NL Auteursrecht en aanverwante rechten.pdf

Het auteursrecht  houdt in dat derden niet zonder toestemming van de ontwerper of maker het beschermde werk mogen reproduceren of openbaar maken.  Voor meer informatie leest u onze brochure Auteursrecht.


Niet gevonden wat je zocht? Raadpleeg onze blogpagina voor meer praktische tips of neem contact op met Anne Laarman