De beste bescherming voor uw intellectueel eigendom
AOMB helpt MKB-ondernemers, grote bedrijven en strategische partners om zich te beschermen tegen namaak en navolging. Wij bieden de diensten die nodig zijn om uw innovatieve ideeën en producten tot uw exclusief intellectueel eigendom te maken. Zodat alleen ú en niet anderen de vruchten plukken van uw inspanningen.

Uw merk blijft zo origineel. Uw uitvindingen rendabel.
En u blijft uniek.

Zorg dat namaak altijd ongeoorloofd is

Wie een nieuw product of dienst heeft bedacht, moet bedenken dat er altijd een kans bestaat op ongeoorloofd namaken door anderen. Copycats vormen een bedreiging voor uw onderscheidend vermogen. Om er zeker van te zijn dat namaak 'ongeoorloofd' is, moet u vooraf nadenken over de bescherming van uw intellectueel eigendom. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van uw merknaam en logo, uw productdesign of werkwijze.

Hoe pakt u dit aan? Aan welke regels en procedures moet u zich houden? En wat moet u doen als iemand inbreuk pleegt? Laat het over aan de IP consultants van onze business unit MKB. Zij hakken dagelijks met dit bijltje.

Klare taal, korte lijnen!

Wij werken op een manier die u als MKB'er moet aanspreken. Handen uit de mouwen, no-nonsense, niet moeilijker doen dan nodig is. We slaan u niet om de oren met vakjargon, maar spreken klare taal. Intellectueel eigendom is al ingewikkeld genoeg. Binnen ons MKB-team krijgt u een vaste contactpersoon bij wie u altijd terecht kunt met vragen. Zelfs 24/7 als uw situatie daar om vraagt.

Laat de waarde van uw bedrijf verder groeien
Kopiëren van producten en schending van patenten (= octrooien) speelt niet alleen bij grote bedrijven. Ook bedrijven in het MKB krijgen er steeds vaker mee te maken. Met octrooibescherming en merkregistratie zorgt u ervoor dat u sterker staat tegen inbreukmakers. De waarde van uw bedrijf heeft daar niet onder te leiden en kan verder groeien. Zodat u in de positie komt om uw IP te verzilveren bijvoorbeeld via licenties.

Wat dat betreft is het beschermen en beheren van IP van strategisch belang voor iedere MKB-ondernemer en start-up. Bovendien kan de IP-literatuur een belangrijk middel zijn om nieuwe technologische uitvindingen en designs, al dan niet van de concurrentie, te volgen.

Compleet dienstenpakket voor het MKB en familiebedrijven

De business unit MKB bestaat uit een multidisciplinair team van 11 octrooi- en merkenspecialisten met elk een eigen aandachtsgebied binnen het Midden- en Kleinbedrijf. Zij helpen u bij het beschermen van uw technische uitvinding, werkwijze of product met behulp van een patent. Maar ook bij het registreren van uw naam, logo of slagzin als merk of de registratie van de uiterlijke vormgeving van uw product als model. Verder hebben wij specialisten in ons team die alles weten van kwekersrechten, auteursrechten en juridisch advies rondom beheer van uw rechten.

De business unit MKB werkt relatief veel voor familiebedrijven, bedrijven waarbij een vertegenwoordiger van de familie formeel betrokken is bij het bestuur van de onderneming.

Wij werken graag voor familiebedrijven omdat familiebedrijven zich richten op continuïteit, hebben een duidelijke identiteit, gaan voor de langere termijn en het ondernemerschap in een familiebedrijf is vaak creatief en innovatief. De continuïteit van familiebedrijven is essentieel voor het innovatie proces. Een cliënt heeft recht op een langdurig vast aanspreekpunt. Een focus op de lange termijn past ons. Wellicht dat wij daarom voor veel familiebedrijven mogen werken.


Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor MKB-ondernemers, familiebedrijven en start-ups? Neem dan contact met ons op:


  • Voor merken, modellen, auteursrechten of juridisch advies kunt u contact opnemen met Anne Laarman.
  • Heeft u specifieke vragen over patenten? Dan is Peter Dorna uw contactpersoon.