Onze IP-professionals resultaatgericht aan het werk voor u

Intellectueel eigendom is cruciaal voor het bepalen en succesvol innemen van een unieke positie in een markt. Als IP-verantwoordelijke kent u als geen ander het belang van het voeren van strategisch IP-beleid ten aanzien van uw concurrenten. Welke rechten houdt u op een bepaald moment in stand? En welke breidt u uit?

AOMB kan met u meedenken en u onafhankelijk adviseren onder andere over de opbouw, het beheer en het inzetten van uw IP-portefeuille. Daarbij staan uw bedrijfsbelang en commerciële doelstellingen voorop. Wij werken voor grote nationale spelers en multinationals, maar houden het in onze aanpak graag persoonlijk en laagdrempelig. Zie ons als een collega-expert die op gezette tijden aanschuift. Een sparring partner die best practices met u deelt en u vroegtijdig waarschuwt voor de gevolgen van veranderingen in IP-wetgeving. En daarvoor ook oplossingen aandraagt voor uw organisatie.

Onze business unit Corporate bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten op het vlak van patenten (= octrooien), merken, modellen en legal. Bij ieder project stellen wij een dedicated team voor u samen met mensen die uw business begrijpen. Wij hebben experts in huis die zijn ingewijd in technologische topsectoren zoals Life Sciences, Agri & Food, High Tech Systemen & Materialen en Health. Zij werken resultaatgericht, schakelen snel met u en staan direct stand-by in urgente situaties zoals inbreuk.

Internationaal werkveld

Wij zijn actief daar waar onze IP-kennis nodig is. Concreet betekent dat: overal ter wereld. Want wie internationaal onderneemt, krijgt per land te maken met verschillen in intellectuele eigendomsrechten. AOMB heeft vier kantoren in Nederland en drie in Polen (AOMB Polska). Als founding partner van AIPEX, de eerste Europees alliantie van onafhankelijke IP-bureaus, vormen wij een kennisbron van 200 IP-professionals in heel Europa. Zo spreken wij de taal, begrijpen de cultuur en kennen de landspecifieke regels en wetten op het gebied van patenten, merken, modellen en legal.

Buiten Europa werken wij samen met geselecteerde buitenlandse agenten. Ons brede scala aan IP-diensten kunnen wij in diverse landen tegelijk voor u aanbieden. U krijgt dan voor al die landen één contactpersoon, één overzicht van uw gehele portefeuille en één contact voor de totale administratieve afhandeling.


De mensen die binnen business unit Corporate werken, zijn experts binnen hun vakgebied. Tegelijkertijd kijken zij verder dan hun vakgebied en signaleren direct als er uitdagingen liggen voor andere disciplines binnen het team.

Samen tackelen zij uw uitdagingen op het gebied van patenten, merken, modellen, auteursrechten, kwekersrechten en licenties.

Strategisch advies

Strategisch advies over en beheer van uw IP-portefeuille.

Opvangen overflow

Opvangen overflow: inhuren van IP-support of gemachtigden voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden. Of op projectbasis bijv. voor begeleiding van fusies en overnames.

Concurrentieonderzoek ed.

Uitvoeren van o.a. concurrentieonderzoek, merkonderzoek, sterkteanalyse bestaande rechten.

IP-landscaping

IP-landscaping.

Opleiding

Opleiding van uw medewerkers tot paralegal en/of gemachtigde.