Samenwerkingspartners

AOMB staat voor innovatie, en innovatie is samenwerken. Naast een nauwe samenwerking met onze cliënten onderhouden wij nauwe samenwerkingen met diverse andere partijen. Op deze wijze kunnen we een breder pakket van diensten aanbieden en niet alleen uw vragen over intellectueel eigendom  beantwoorden maar kunnen wij u ook op vele andere gebieden helpen.

Vraagstukken die ook voor u relevant kunnen zijn

 • Wat bedragen de kosten voor een kortgeding op gebied van IP?
  De kosten voor een rechtszaak worden bepaald door de griffiekosten, de kosten voor de advocaat en de deskundigen waaronder een octrooigemachtigde. De hoogte van de kosten hangen samen met de complexiteit van de zaak. Om u een idee te geven voor een staffel  die met hanteert voor IP zaken.

  Indicatietarieven rechtbanken
  Categorie I. Kort geding
  a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief
  b. eenvoudig: maximaal € 10.000
  c. normaal: maximaal € 40.000
  d. complex: maximaal € 80.000
  e. zeer complex: maximaal € 120.000

  Categorie II. a. Bodemzaken
  a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief
  b. . eenvoudig: maximaal € 30.000
  c. normaal: maximaal € 75.000
  d. complex: maximaal € 150.000

  e. zeer complex: maximaal € 250.000


  Neem contact op met onze onderstaande collega die u meer informatie kan verstrekken en de complexiteit van de zaak kan bepalen om zo tot een inschatting van kosten te komen.
 • Zijn er fiscale voordelen te behalen voor innovatieve bedrijven?
  ja, indien u aan de gestelde voorwaarden voldoet, kunt u gebruik maken van de innovatiebox en in aanmerking komen voor een verlaagd tarief voor de vennootschapsbelasting. De regels voor de innovatiebox zijn in 2017 drastisch gewijzigd. Octrooien hebben sinds de wijziging een veel grotere rol gekregen.

  Neem contact op met onze onderstaande collega om te bepalen of ook u in aanmerking komt voor de innovatiebox.


 • Welke andere financieringsvormen zijn er voor mijn innovatieve onderneming?
  Voor de gebruikelijke financieringsinstituten zoals banken zijn er tegenwoordig gelukkig vele alternatieve financieringsvormen beschikbaar zoals investeringsmaatschappijen en crowdfunding. Tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor een mix van diverse financieringsvormen.

  Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt en waar u rekening mee moet houden kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze onderstaande collega
 • Zijn er ook subsidiemogelijkheden voor mij en mijn internationale samenwerkingspartner?
  Horizon 2020 is het stimulatieprogramma van de Europese Unie ter bevordering van onderzoek en innovatie. Dit programma heeft in 2014 het Zevende Kaderprogramma opgevolgd en in de periode van 2014 tot 2020 is er 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondernemingen die in internationale verband onderzoek doet of betrokken is bij technologische ontwikkelingen.

  Wilt u weten wat de eisen zijn om van dit stimulatieprogramma gebruik te maken? Neem dan vrijblijvend contact op met onze onderstaande collega.
 • Zijn er subsidie regelingen voor mijn RD uitgaven en wat zijn deze?
  Ondernemingen die bezig zijn met technisch innovatieve producten, processen, programmatuur of diensten kunnen in aanmerking komen voor de WBSO stimuleringsregeling. De WBSO regeling is in het leven geroepen als tegemoetkoming in de R&D uitgaven. Voor 2021 is er maar liefst een budget van 1,4 miljoen euro beschikbaar in deze regeling. Om daar gebruik van te maken dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  Wilt u weten welke dat zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met onze onderstaande collega.
 • Ik wil mijn bedrijf verkopen, maar wat is mijn IP waard?
  Los van de toegevoegde waarde die een Intellectueel Eigendomsrecht biedt voor uw onderneming, heeft een IE-recht ook in het economisch verkeer een bepaalde waarde. Maar hoe bepaal je die waarde? Hiervoor zijn diverse modellen beschikbaar die allemaal haar eigen voor en nadelen hebben.

  Wilt u weten meer weten over deze modellen? Neem dan vrijblijvend contact opn met onze onderstaande collega.
 • Ik wil een licentie nemen op een octrooi, maar wat is een reële licentievergoeding?
  De hoogte van een licentievergoeding hangt sterk samen met relevantie van de uitvinding, het essentiële karakter van de techniek en de omvang van de markt. AOMB heeft toegang tot data om de hoogte van uw licentievergoeding te vergelijken met andere licentievergoedingen in gelijkwaardige technische vakgebieden. Zodoende kunt u een betere inschatting maken van de werkelijke waarde van het octrooi en daarmee een reële hoogte van de licentievergoeding.

  Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze onderstaande collega.
Staat uw vraag er niet tussen?
Bert Kneepkens is Europees Octrooigemachtigde en werkt voor vele ondernemingen in diverse disciplines waar veel van bovengenoemde vraagstukken regelmatig aan de order zijn. Bovendien werkt hij veel samen met diverse zakelijke dienstverleners. Daarvoor zet hij zijn netwerk graag in.

Wilt u ook weten wat onze samenwerkingspartners voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.