Dolinda de Proost herkozen als voorzitter van het European Platform of Intellectual Property Administrators!
Dolinda de Proost herkozen als voorzitter van het European Platform of Intellectual Property Administrators!
AOMB is verheugd te kunnen melden dat collega Dolinda de Proost, Manager IP support tijdens de bestuursvergadering van EPIPA (European Platform of Intellectual Property Administrators) weer voor een periode van vier jaar is herkozen als voorzitter.

Het Europese Platform bestaat uit nationale Associations in Nederland, Denemarken, Noorwegen, het Verenigd Koningrijk en Finland en heeft zich als doel gesteld zich in te zetten voor het verbreden en bevorderen van de vakkennis van alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht, met de nadruk op de administratieve processen. Een van de doelstellingen is het ontwikkelen van een officiële certificering voor Formalities Officers.