Industrial Property Patents Course
Industrial Property Patents Course
Vera Op den Brouw (junior partner / European Patent Attorney) heeft dit jaar deelgenomen aan de Industrial Property Patents Course georganiseerd door the University Politenico di Milano inzake het Unitary Patent en het Unified Patent Court en is daarvoor geslaagd. Vera was de enige Nederlandse deelnemer en in totaal de tweede Nederlander die heeft deelgenomen aan de cursus.

De cursus omvatte gedurende 5 maanden het wekelijks volgen - tijdens een volledige werkdag - van (video) lezingen van rechters en octrooigemachtigden uit de top vanuit heel Europa. Veel van de sprekers waren betrokken bij het opstellen van het UPC overeenkomst en de daarbij horende regels.

Vorige week was de laatste week van de cursus met drie dagen praktijkoefeningen en examens in Milaan. Samen met 40 octrooigemachtigden vanuit heel Europa discussieerden de deelnemers in detail het recht gerelateerd aan het Unitary Patent en het Unified Patent Court en hoe het toegepast moet worden.

Het was een interessante cursus, met een uitstekend overzicht van patentrecht in verschillende Europese landen, die aan iedereen in dit vak aangeraden wordt.

Wij zijn blij dat Vera voor de cursus en de examens is geslaagd en daarmee haar European Patent Litigator Certificate heeft verdiend. Het Unified Patent Court is nog niet gestart en het is nog niet duidelijk wanneer het zal starten, maar bij AOMB zijn we er klaar voor als het zo ver is!