Octrooien

Komt u met een nieuw of aangepast product op de markt? Of wilt u een innovatief apparaat of bijzondere werkwijze introduceren? Onze octrooigemachtigden maken dat uw technische vinding met een octrooi wordt beschermd tegen kopiëren. Die octrooibescherming geldt voor maximaal 20 jaar. Concurrenten mogen uw uitvinding niet gebruiken, fabriceren of verkopen. En dat levert u een flinke voorsprong op.

Na die 20 jaar mag iedereen uw technologie vrij toepassen. Om een octrooi aan te kunnen vragen, moet uw uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Dat zijn de vereisten die de Nederlandse overheid eraan stelt.

Licenties verlenen

Wilt u dat anderen tegen betaling uw octrooi, merk of model mogen gebruiken? U kunt dat regelen en vastleggen in een licentiecontract. Met een licentie geeft u iemand toestemming om uw product te fabriceren, verkopen en/of gebruiken.

Buitenlandse octrooien

Een Nederlands octrooi geldt alleen in Nederland, maar u kunt ook in de meeste andere landen uw octrooi laten registreren. Na uw eerste aanvraag in Nederland, heeft u nog 12 maanden de tijd om dezelfde aanvraag in te dienen in andere landen. 
Ook heeft u de mogelijkheid om via één procedure een octrooi aan te vragen voor de landen die zijn aangesloten bij het EOV (Europees Octrooi Verdrag). Of een internationale aanvraag te starten bij de WIPO (World Intellectual Property Organization).

Download onze brochure voor meer informatie over octrooibescherming

Wilt u meer informatie over octrooibescherming? Neem dan contact op met Peter Dorna