Business Unit Corporate

Renate Pouw

Naam:Renate Pouw

Functie:Junior partner, Benelux en Europees merken- en modellengemachtigde, senior legal advisor

Afdeling:Unit Corporate

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:R.Pouw@aomb.nl


Heeft veel ervaring met het adviseren van ondernemers en IP-verantwoordelijken  op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, met als specialisme merken en overeenkomsten. Renate Pouw werkt voor cliënten in uiteenlopende branches, maar vooral voor de fashion- en foodindustrie.
Dankzij een intensieve samenwerking met collega-octrooigemachtigden wordt dit aangevuld met bedrijven in andere innovatiegedreven sectoren, zoals Hi-tech materials.

Renate is een teamplayer met veel gevoel voor ondernemerschap en een groot enthousiasme voor het vak. Haar mentaliteit is hands-on. Haar aanpak doeltreffend en recht-door-zee. Het totaaloverzicht behouden voor haar cliënten staat bij Renate voorop. Altijd streeft zij naar het vinden van de balans tussen een effectieve IP-portefeuille en de positie van de ondernemer in zijn markt.

Door haar juridische achtergrond kan Renate commerciële afspraken op het gebied van IP verwoorden in IP-overeenkomsten. Daarnaast heeft zij het vermogen om telkens weer aan de andere kant van de tafel te kunnen gaan zitten. Dat is kenmerkend voor haar als adviseur.

Ook in haar vrije tijd is Renate een teamplayer. Zo is zij vaak te vinden op het hockeyveld. Maar ook sportieve buitenactiviteiten als skiën en hardlopen behoren tot haar grote passies. Daarnaast besteedt ze veel aandacht aan familie en vrienden.


Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2007 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Eindhoven HQ, Arnhem

Expertises en werkgebieden

Merken- en modellenrecht, auteursrecht, licenties en IE-contracten

Opleidingen

Rechten - Universiteit van Maastricht en Lausanne (afgerond in 1998)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als Merken- en Modellengemachtigde bij andere octrooigemachtigde bedrijven

Nevenactiviteiten

Lid van De Maatschappij, BMM, Dutch representative Council ECTA, Design Committee and WIPO Committee ECTA

Blog

 • December, bubbels en de vrijheid van meningsuiting
  Voor de gelegenheid nemen we u deze december maand mee in een spraakmakende zaak waarin een producent van champagne actie onderneemt tegen een kunstenaar, op basis van merkinbreuk.

  Deze zaak speelt tussen de merkhouder van Dom Perignon en een Belgische kunstenaar. Dom Perignon wijnen, u kent ze vast wel. Deze worden op de markt gebracht in karakteristieke flessen, een buikachtige vorm met een lange hals en een schildvormig etiket waarop de merknaam DOM PERIGNON is aangebracht. Saillant detail, deze vormgeving is ooit tot stand gekomen in samenwerking met een bekende kunstenaar: Andy Warhol.

  De kunstenaar vervaardigt schilderijen en textielproducten waar de DOM PERIGNON merken in voorkomen en biedt deze werken ter verkoop aan. De werken hebben vaak een ironiserende en soms ook erotische inslag.

  Dom Perignon stelt dat sprake is van merkinbreuk en vraagt de rechter om een verbod. De rechter voelt zich niet in de positie om direct uitspraak te doen en legt de vraag voor aan het Benelux Gerechtshof, de hoogste merkeninstantie in de Benelux. Hoe ligt de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting enerzijds, zoals gewaarborgd door Artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en Artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, en het begrip ‘ geldige reden’ in de zin van de Merkenwet anderzijds.

  Om met deze laatste te beginnen, de Merkenwet verbiedt elk commercieel gebruik van een merk zonder toestemming van de merkhouder. Deze verbodsbepaling kent een uitzondering, namelijk gebruik met een geldige reden. De vraagt ligt nu voor of de vrijheid van meningsuiting zoals hierboven genoemd een geldige reden kan zijn en zo ja, welke criteria moeten dan worden meegenomen in de afweging?

  De rechter is van mening dat het begrip geldige reden dient om het evenwicht te vinden tussen de rechten van de merkhouder en de belangen van een derde gebruiker van het teken. Volgens de rechter kan de artistieke vrijheid van een kunstenaar, als aspect van het recht op vrije meningsuiting, een dergelijke geldige reden vormen. Hieraan zijn wel grenzen verbonden, zo mag het gebruik er bijvoorbeeld niet op zijn gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen. Verder mag het niet gaan om een eenvoudige kopie zonder verdere creatie. De geldige reden wordt uitsluitend toegekend als de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces. In deze zaak vond de rechter dat de kunstenaar binnen deze grenzen handelde en bleef Dom Perignon met lege achter.

  Wat ons betreft een uitspraak om over na te spreken, misschien wel onder de kerstboom met een glas bubbels in de hand. Waar ligt een redelijke grens tussen kunst en geld verdienen met een merk van een ander?

  Wij wensen u een sprankelende start voor 2020!

  www.markyourbrand.nl
 • Houders van bekende merken en modellen in zwaar weer: Porsche verliest modelbescherming voor laatste model
  Is IE bescherming gelijk voor grote en kleine partijen?
  Er wordt wel eens gezegd dat grote partijen een sterkere positie hebben in de IE wereld en beter beschermd worden. Kleinere spelers, zo is de gedachte, hebben minder budget en een lastigere positie in deze markt. Maar is dit ook echt zo?

  Net als in de sportwereld belanden ook grote spelers soms in zwaar weer. Hamburgerketen MacDonald’s verloor begin dit jaar haar merkrecht op BIG MAC omdat zij onvoldoende gebruik kon aantonen in een procedure. Nu loopt Porsche aan tegen de grenzen van modelbescherming.

  Wat is er aan de hand?
  Een Duitse producent van speelgoedautootjes, Autotech AG, vordert de nietigheid van Porsche’ s modelinschrijving voor de laatste 911 versie, een nieuwe variant op de bekende 911 versie. Autotech stelt dat het laatste model van Porsche niet geldig is vanwege gebrek aan nieuwheid. Het nieuwe model zou te weinig verschillen van het oudere, niet langer beschermde, model voor de 911. Porsche op haar beurt, beargumenteert vol verve dat de modellen significant van elkaar verschillen en duidelijk anders zijn.

  Hoe vindt een beoordeling tussen twee modellen nou plaats?
  Allereerst wordt gekeken of een model nieuw is ten opzichte van een ouder model. Dit is een vrij absolute toets, het nieuwe model mag niet identiek zijn aan een ouder model. Vervolgens wordt onderzocht of het nieuwe model een andere totaal indruk wekt dan het eerdere model. Meer concreet, wijkt het nieuwe model in voldoende mate af van het bestaande model? Hierbij spelen specifieke normen een rol. Allereerst die van ‘de geïnformeerde gebruiker’, dit is de fictieve persoon welke als het ware de modellen met elkaar vergelijkt. Daarnaast, de mate van vrijheid van de ontwerper voor het relevante model. Het ontwerp van een auto biedt nou eenmaal meer ruimte voor variatie dan het ontwerp van een vulpen.

  Beoordeling van het model van Porsche
  Het model van Porsche voldeed aan de eerste toets van nieuwheid. Bij de tweede toets, een andere totaalindruk, ging het echter mis. De rechter hanteert als geïnformeerde gebruiker in de vergelijking de gebruiker van auto’s in algemene zin, niet de Porsche freak die elk model in detail bestudeert. De algemene gebruiker zal volgens de rechter minder snel (kleine) verschillen opmerken in de totaalindruk dan een Porsche fan.

  Porsche stelt zich vervolgens op het standpunt dat de mate van ontwerpersvrijheid beperkt is in het kader van verwachtingen die de Porsche gebruiker heeft. Een nieuw model kan daarom niet te veel afwijken van de Porsche voorgangers. Ook dit verweer gaat niet op. De rechter stelt zich op het standpunt dat het design van het silhouet van de auto bijna identiek is, en de verschillen te klein zijn om tot een andere totaalindruk te leiden.

  Wat leert deze Porsche-zaak ons?
  Het vastleggen van een nieuwe variant van een bestaand product is zinvol, maar niet zonder risico. Om niet te worden gehinderd door een bestaand model, is het beter om enkel specifieke, nieuwe details vast te leggen als model. Zoals buitenspiegels of de vormgeving van de verlichting.

  Een nieuwe modelaanvrage is snel verricht, zorg ervoor dat de juiste individuele elementen duidelijk worden getoond en benadrukt.

  Ondertussen heeft Porsche beroep aangetekend tegen deze uitspraak en bestaat er nog een kans dat Porsche alsnog succes behaalt. Persoonlijk steun ik het standpunt van Porsche, de ene auto is de andere niet en een liefhebber van sportauto's is duidelijk een andere gebruiker dan een gemiddelde autorijder.... maar of de rechter deze redenatie volgt?

  Meer informatie over over modelrecht of andere vragen over intellectueel eigendom? Neem dan contact met mij op!

 • Filmpje op social media - vernietigende gevolgen voor modelrecht
  Zaak Rechtbank Den Haag 22 mei 2019 Petsbelle versus EBI.

  De Rechtbank Den Haag oordeelde onlangs in een zaak over krabpalen voor katten dat een filmpje van dit product geplaatst op social media nieuwheidsschadelijk was voor een modelregistratie.

  Een medewerker van de modelhouder, welke in deze procedure optrad als eisende partij tegen inbreuk van een concurrent, had in haar enthousiasme een filmpje geplaatst op Facebook waarin zij de nieuwe krabpaal liet zien. De modelhouder bracht het product vervolgens op de markt en registreerde het model.

  Het verzoek tot modelregistratie vond netjes plaats binnen twaalf maanden nadat de krabpaal voor de eerste maal op de markt werd gebracht. Dit is binnen de wettelijke respijtperiode in de EU welke modeleigenaren de mogelijkheid biedt om de geschiktheid van hun product te testen alvorens dit als model te registreren.

  Het betreffende filmpje echter dateerde van vóór de periode van twaalf maanden. Een filmpje op social media wordt juridisch gezien als een openbaarmaking. Door dit filmpje werd het ingeroepen modelrecht voor de krabpaal vatbaar voor nietigverklaring vanwege de niet nieuwheid ervan en stond de modelhouder met lege handen tegenover zijn concurrent.

  De aanpak van de rechter in deze zaak is in de lijn met de Europese opvattingen. Momenteel wordt gewerkt aan Europese richtlijnen over “Openbaarmakingen op internet, in relatie tot modellen”. We kunnen u nu al informeren dat een vroegtijdige publicatie op Facebook, maar ook op andere social media, vernietigende gevolgen kan hebben voor de geldigheid van modellen.

  Als ondernemer adviseren wij u adequate afspraken te maken binnen uw onderneming. Informeer uw medewerkers over de gevolgen van vroegtijdige publicatie, ook op social media. Een andere valkuil is het inzenden van een nieuw product voor een design award waarbij vroegtijdige publicatie eveneens grote nadelige gevolgen kan hebben. Bijkomend nadeel van zulke online-publicaties, deze kunnen bijna altijd worden teruggevonden door uw concurrent.

  Conclusie: zorg ervoor dat een eerste publicatie van een nieuw product altijd vooraf wordt afgestemd binnen uw onderneming. Alleen dan blijft het mogelijk geldige modelrechten te claimen welke van grote financiële waarde voor uw bedrijfsvoering kunnen zijn.

  Meer informatie over het beschermen van jouw model of andere vragen over merken en modellen? Neem dan contact met mij op!

  Meer informatie over merken en modellen? Neem dan een kijkje op www.markyourbrand.nl
 • Bouwen aan een sterk merk
  Aan het einde van de zomer hebben we zo onze rituelen. Op de terugweg van vakantie met de kinderen eten bij de McDonald’s is er daar één van. Hierbij werd ik deze vakantie verrast door de kracht van een sterk merk. De letter M wordt al sinds jaar en dag door onze kinderen herkend, was het aanvankelijk de beginletter van de naam van één van de kinderen, al gauw werd dit opgevat als het symbool voor goudgele frietjes.

  In de discussie wat een merk kan zijn blijft de gele M bovenop een lange paal een prachtig voorbeeld, een enkele letter welke symbool staat voor een snelle maaltijd bestaande uit een hamburger, friet en frisdrank. Want laten we wel wezen, het menu is beperkt of op zijn minst overzichtelijk te noemen…

  Kan één enkele letter een merk zijn?
  De meeste merkeninstanties accepteren een enkele letter of een kleur niet gemakkelijk als merk. Ratio hierachter is dat de consument dergelijke tekens minder snel als merk zal beschouwen. Dit is naar mijn mening onjuist. De essentie van een merk is dat het dient ter onderscheiding c.q. aanduiding van de herkomst van waren afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat dit niet beperkt is tot mooie fantasie woorden welke een x aantal letters bevatten, toomt bijgaande foto. De letter M is in het geheel niet zichtbaar, en toch is dit halve gebouw voor onze kinderen voldoende om de herkomst te herkennen. Zelfs als de frequentie van een bezoek eenmaal per jaar is! Hoe bedoel je, dit kan geen merkfunctie vervullen?

  Uiteraard is McDonald’s een uitzonderlijk bekend merk en geldt deze mate van herkenning niet voor elk merk. Toch zijn er ook veel voorbeelden van sterke merken welke jonger zijn of nationaal georiënteerd, en volgens de letter van de wet en de beoordeling van de instanties niet direct voor merkbescherming in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan BOOKING.COM welke naam door de instanties zeer waarschijnlijk als puur beschrijvend wordt beoordeeld. Of in eigen land, het rode vierkant van HEMA.

  Bouw een onderscheidend merk
  Als u met een merk aan de slag gaat, bouw aan een sterk fundament om uw product of dienst te onderscheiden in de markt. Ook al loopt u in eerste instantie tegen een barrière op bij het vastleggen van uw merk, laat u als ondernemer en merkhouder niet te snel ontmoedigen. Het bouwen aan een sterk merk is zeer wel mogelijk en zelfs sterk aan te raden. Hiervoor een paar tips:

  - Kies een merknaam welke internationaal bruikbaar en uitspreekbaar is
  - Gebruik uw merk consequent in dezelfde uitvoering
  - Verricht registraties voor de elementen afzonderlijk (naam/kleur/logo)
  - Wees zuinig met het doorvoeren van aanpassingen, of doe dit stapsgewijs
  - Bescherm uw merk met een goede merkbewaking zodat u weet wat er in de markt gebeurt

  Met bovenstaande tips bouwt u vanzelf aan een sterk merk, even sterk als het gebouw op dit vakantie plaatje. Mocht u aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, neem dan vooral contact met mij op. Ook bij het beoordelen van uw merk ben ik u graag van dienst.


  Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan.