Hoe lang is een patent geldig en aan welke eisen moet een patent voldoen?
Hoe lang is een patent geldig en aan welke eisen moet een patent voldoen?
“Kan ik hier octrooi voor aanvragen?” is een vraag die ik geregeld gesteld krijg. Een octrooi (= patent) is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. De uitvinding kan een technisch product of productieproces zijn. Het is dus een “technisch kunnen”.

Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi dient de uitvinding te voldoen aan 3 voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Nieuwheid wil zeggen dat de uitvinding nog niet bekend mag zijn. De uitvinding mag niet voor het publiek beschikbaar of beschreven zijn tot op het moment waarop de octrooiaanvraag is ingediend. Belangrijk is dus ook dat jezelf je eigen uitvinding niet openbaar maakt door bijvoorbeeld een artikel of foto te plaatsen op een website. Mocht het wel nodig zijn om met anderen over je uitvinding te praten, laat ze dan een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid wil zeggen dat de uitvinding niet voor de hand mag liggen voor de vakman of deskundige. Nieuwheid is in het algemeen eenvoudig aan te tonen. Het bepalen of een uitvinding inventief is ten opzichte van wat al bekend is, is vaak minder eenduidig. De term “voor de hand liggen” is dan ook meer een juridische vakterm die vaak voor rede vatbaar is en waar discussie mogelijk is.

De laatste voorwaarde waaraan de uitvinding moet voldoen is industriële toepasbaarheid. Het product moet ook werkelijk te maken zijn en het proces moet werkelijk uitvoerbaar zijn.

Octrooi wordt aangevraagd bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nadat het octrooi is ingediend gaat een ambtenaar onderzoeken of de uitvinding voldoende nieuw en inventief is om zinvolle octrooibescherming te kunnen geven. De conclusie van dit onderzoek schrijft hij in het zogenoemde nieuwheidsrapport, dat in het algemeen na 6 tot 9 maanden na indiening beschikbaar is voor de aanvrager. 18 maanden na indiening wordt de aanvraag in Nederland automatisch verleend en wordt het verleende octrooi, samen met het nieuwheidsrapport, openbaar gepubliceerd.

De geldigheidsduur van het octrooi is maximaal 20 jaar vanaf de dag waarop de aanvraag werd ingediend. Zo lang het octrooi geldig is heeft de houder een monopolie op de uitvinding en mogen concurrenten de beschreven uitvinding niet namaken of commercieel toepassen. Om het octrooi in stand te houden dient jaarlijks een jaartaks betaald te worden. Deze instandhoudingstaks wordt elk volgend jaar duurder, waardoor de octrooihouder een afweging moet gaan maken of het commercieel rendabel is om het octrooi te behouden. Stop je met betalen van de instandhoudingstaks, dan stopt ook de geldigheid van het octrooi en vervalt het in het publieke domein.

Dit is de voornaamste reden dat de meeste octrooien een kortere levensduur dan 20 jaar hebben. Een andere reden kan zijn dat het octrooirecht vernietigd wordt door de rechter. Uiteraard moet hier een wettelijke grondslag voor zijn. Voor geneesmiddelen is het uiteindelijk nog mogelijk om, onder strikte voorwaarden, de maximale geldigheidsduur met 5 jaar te verlengen.

Heb je hierover nog vragen of over andere onderwerpen met betrekking tot octrooien of op het gebied van intellectueel eigendom? Bekijk dan de leaflet Patenten! Of neem contact met mij op!

foto: © Octrooicentrum NL