FAQ inhoudelijk

Het is belangrijk een licentie te laten aantekenen als u een IP recht gebruikt met toestemming van een andere partij, dus als u licentienemer bent. Door het aantekenen van deze licentie moeten derden rekening houden met uw recht en verkrijgt u als licentienemer een sterkere positie. Zo voorkomt u dat u langs de zijlijn komt te staan in geval van juridische procedures over het IP recht dat nodig is voor uw onderneming en waar u royalty's voor betaalt.

In een groot aantal landen kunnen merken oneindig in stand worden gehouden, mits tijdig vernieuwd. Om deze rechten ook vellig te stellen dient het merk binnen enkele jaren na inschrijving in gebruik genomen te worden. Minstens zo belangrijk hierbij is dat u in staat bent dit gebruik in concreto aan te tonen. Dit vereist een goede interne procedure met soms allocatie van werknemers en een jaarlijks update met gebruiksvoorbeelden waaronder facturen, brochures en printscreens van websites van exportlanden. In sommige situaties is het ook wenselijk na enkele jaren een nieuwe merkaanvrage te verrichten.

Het afsluiten van een IP overeenkomst krijgt in het algemeen veel aandacht. Wanneer eenmaal een overeenkomst is gesloten, is het minstens zo relevant de overeengekomen rechten en verplichtingen op gezette tijden te controleren en te toetsen aan de dagelijkse praktijk. Worden er afzetverplichtingen nagekomen? Is er wellicht sprake van nieuwe technologische ontwikkelingen waarvoor partijen opnieuw met elkaar om de tafel moeten gaan zitten? Zijn er wijzigingen in de structuur van betrokken partijen waardoor de overeenkomst herzien moet worden?

Door middel van het monitoren van overeenkomsten op gezette tijden, wordt de overeenkomst voor de volle 100% benut en kan in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd, indien dat nodig of wenselijk is.

Voor veel nationale inschrijvingen is een gang naar de rechter de enige mogelijkheid om de nietigheid van een bestaand IP recht van een ander te vorderen.

Voor Uniemerken geldt een administratieve nietigheidsprocedure welke vrij eenvoudig kan worden opgestart, tegen betaling van taxen. Deze administratieve procedure wordt de komende jaren ingevoerd in de verschillende landen van de EU. De verwachting is dat hiermee het aantal vorderingen tot nietigheid zal toenemen. Hierdoor wordt het nog belangrijker dat merken tijdig en aantoonbaar in gebruik worden genomen.

Voor octrooien en modellen geldt deze gebruiksplicht niet. Voor Europese octrooien kan binnen negen maanden na verlening oppositie worden ingesteld bij het Europees octrooibureau; daarna is een gang naar de diverse nationale rechters noodzakelijk; wordt je aangeklaagd voor octrooi inbreuk dan kan nietigheid ook in reconventie worden geëist.

Dit inzicht kan worden geboden op verschillende manieren. Allereerst door het monitoren van nieuwe aanvragen voor verschillende IP rechten (bewaking). Dit is een doorlopend proces. Voor octrooien is het mogelijk via landscaping inzicht te krijgen in de octrooipositie van uw concurrenten. Anderzijds door het verrichten van een concurrenten onderzoek. Daarbij kan de aandacht worden gevestigd op specifieke activiteiten, geografische gebieden, nieuwe ontwikkelingen die uw merkenportefeuille raken… kortom, maatwerk verricht op een specifiek moment.

FAQ diensten

Door het mappen van bestaande IP rechten met de strategie van uw onderneming (bijvoorbeeld op niveau van business units of product portfolio’s), kunnen directe IP kosten nauwkeurig worden gebudgetteerd. Door jaarlijks een lange termijn planning (max 5 jaar) en een jaarplanning te maken, waarbij de plannen van een bedrijf worden vergelijken met de bestaande IP portefeuille, kan een adequate en kosten efficiënte afstemming plaatsvinden.

Het opleiden van een nieuwe medewerker vergt naast tijd ook kennis en kunde. AOMB is aantoonbaar succesvol in het opleiden van medewerkers door de hele IP organisatie heen; octrooi- en/of merkengemachtigden, paralegals en formalities officers. Dit kan zowel bij AOMB op kantoor als bij uw organisatie plaatsvinden. Organisatie breed biedt AOMB IP-awareness en strategie sessies aan die op maat gemaakt worden naar uw wensen.

AOMB biedt een team van ervaren medewerkers aan op flexibele basis.  Dit kan wenselijk zijn in geval van tijdelijke ondercapaciteit, bijvoorbeeld door tijdelijke uitval van een medewerker maar ook in geval van tijdelijke overflow aan IP activiteiten, deze assistentie kan zowel vanuit onze AOMB kantoren plaatsvinden maar ook op detacheringsbasis.

Via onze Europese alliantie AIPEX bieden wij één portal aan voor heel Europa. Hiermee heeft u inderdaad een enkel aanspreekpunt, ondersteund door een team.

Door middel van actuele overzichten van de verschillende IP rechten bieden wij dagelijks overzicht op de totale IP portefeuille. Met behulp van onze webportal communiceren wij over lopende procedures. Door het verschaffen van een (half)jaarlijkse IP forecast bieden wij ook inzicht in de financiële aspecten van de IP portefeuille.

Is your question not listed?
Please contact our consultants